فهرست مطالب

کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

چگونگی ایجاد کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

کانون  موسسه غير تجاري ، غير انتفاعي ، غير دولتي داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است . بر اساس ماده 5 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای تولید و افزایش منابع مالی ، دولت مکلف شد با ايجاد نهادهاي جديد از جمله گروه هاي مشاور مالي و سرمايه گذاري غير دولتي، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات را فراهم آورد.

پس از ابلاغ مصوبه مجلس توسط رئيس جمهور به وزارت امور اقتصادي و دارائي (30/05/1386)، آن وزارتخانه در راستاي اهداف قانوني و براي اجرائي شدن تکاليفي که بر عهده دولت و وزارت اقتصاد گذاشته بود، حسب نظر معاون محترم امور بانکي و بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت اقتصاد، مديرکل محترم امور بانک ها و بيمه، از نمايندگان و کارشناسان بانک ها، مؤسسات و انجمن ها و صاحب نظران و کارشناسان مستقل مرتبط در امر سرمايه گذاري براي نشست هاي کارشناسي دعوت به عمل آورد.

پس از تشکيل ده ها جلسه کارشناسي و تخصصي و جمع آوري اطلاعات و مسائل مطرح شده توام با تبادل نظر و نظرخواهي هاي متعدد، اين فعاليت ها نهايتاً منجر به اتخاذ تصميم مبني برتشکيل کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به منظورايجاد يک نظام حرفه اي مبتني بر عدالت و تقواي حرفه اي، در عين رعايت استقلال فني و ارتقاي تکنولوژي در امر مشاوره سرمايه گذاری گرديد. در این مقاله از رادین در مورد اساسنامه و چشم‌انداز کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی صحبت خواهیم کرد.

اساسنامه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاری بانکی

اساسنامه کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در پي جلسات کارشناسي و تبادل نظر با حضور نماينده محترم وزارت امور اقتصادي و دارايي و همچنين نمايندگان بانک هاي تخصصي و تجاري دولتي و خصوصي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن، بورس تهران و نمايندگان انجمن شرکت هاي مشاور سرمايه گذاري نهايي شده و پس از تنفيذ وزير محترم امور اقتصادي و دارايي براي مراحل بعدي به مؤسسان ابلاغ شد.

پس از چاپ آگهي فراخوان و دعوت از کليه شرکت هاي مشاور که در اين زمينه فعاليت دارند، در تاريخ 24/11/1386 مجمع عمومي مؤسس با تشريفات قانوني (مطابق اساسنامه) با حضور موثر شرکت هاي مشاور متقاضي عضويت در کانون و نظارت نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانک هاي کشور برگزار شد. درپي آن و تصويب اساسنامه، ارکان قانوني کانون انتخاب و مشغول فعاليت گرديد.

شوراي عالي در تاريخ 11/12/1386 به اتفاق هيات عالي نظارت جلسه مشترکي تشکيل داد و در پايان جلسه، شوراي عالي نسبت به انتخاب هيات رئيسه شورا ودبيرکل اقدام نمود و به موازات آن، کار ثبت کانون در اداره ثبت شرکت ها مطرح و نهايتاً کانون در تاريخ 04/02/1387 با شماره 22525 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسيد.

کانون متشکل از (شرکت‌ها) مشاوراني است که داراي سوابق روشن حرفه اي و تخصصي در حوزه مشاوره سرمايه گذاری هستند. صلاحيت حرفه اي شرکت هاي متقاضي عضويت بايد بامفاد آئين نامه تعيين صلاحيت حرفه اي و عضويت کانون تطبيق و تاييد شود.

چشم انداز کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

چشم انداز کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

 • توسعه خدمات مشاوره اي به منظور تسريع و تسهيل و تقويت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي توليدي (اعم از كالا و خدمات)
 • افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان
 • ايجاد تعامل با سازمان‌ها و نهادهاي داخلي و بين‌المللي به منظور بسط و گسترش فرهنگ استفاده از خدمات مشاوران سرمايه‌گذاري
 • صيانت از حرفه و تخصص مشاوران

انتظار بر اين است که با ساختار کانون، تشکيل ارکان، تهيه مقررات و دستور العمل ها، کانون بتواند جايگاه حرفه اي سازمانهاي مردم نهاد را در عرصه عمومي تثبيت کند. انتظارات قانون و تحولات اقتصادي براي رشد و ترقي کشور که صراحتاً در کنار ساير نهادها، بخش هاي دولتي و خصوصي، بر تشکيل نهادهاي مردمي و حرفه اي تأکيد کرده است، برآورده سازد. عملکرد حرفه اي اعضاء را تنظيم نموده و با استانداردهاي روز آمد و پيشرفته جهاني هماهنگ کند.

اطمينان از صحت مفروضات طرحهاي سرمايه گذاري، دقت و صحت محاسبات، انطباق داده ها، اعتبار سنجي، بررسي تخصصی، اهليت و صلاحيت حرفه اي و اخلاقي و توانايي مجريان طرح هاي سرمايه گذاري و احراز اطمينان از برگشت سرمايه در طرحهاي سرمايه گذاري و حاشيه سود مطمئن و استقرار مرکز اطلاعات و اطلاع رساني از طرحهاي روز و خارج کردن طرحهاي ناکارآمد به لحاظ خارج شدن فناوري از جمله فنون اين حرفه است که طي آن بتواند محل اتکاء همه دست اندرکاران سرمايه گذاري از برنامه ريزان تا مجريان بانک ها و ساير اعتبار دهندگان تسهيلات مالي و اعتباري باشد.

هم اکنون با تشکيل ارکان کانون، تهيه سند چشم انداز و ساير ضوابط و چارچوب هاي حرفه، به ويژه تعيين حدود مسئوليت مشاوران در دستور کار کانون قرار گرفته است.

کانون درنظردارد در کوتاه مدت با تهيه آئين نامه ها و دستورالعمل هاي فراگير براي فعاليت مشاوران و تعيين صلاحيت حرفه اي و رتبه بندي آنان و ايجاد فضاي تعهد و مسئوليت، روابط مشاوران با بانک ها و متقاضيان را شفاف و اطمينان بخش کرده و در نتيجه اجراي طرح ها را تسهيل و به رشد اقتصاد و صنعت کشور کمک کند.

وظایف و اختیارات کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

 • تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و صدور گواهینامه عضويت براي اعضاي كانون و نظارت بر حسن عملكرد آنان.
 • تدوين و تصويب مقررات و ضوابط اجرائي، تعيين چارچوب مشخص جهت استاندارد نمودن مطالعات، حقوق، تعهدات و وظايف مشاورين، تنظيم گزارش‌ بررسی های اقتصادي، فني و مالي.
 • تنظیم روابط مشاوران با دستگاه هاي ذي ربط به منظور حسن اجراي مقررات و قوانین مربوط، به ویژه تعیین حدود مسئولیت مشاوران در قبال بانک و مشتریان
 • رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه اي اعضا
 • نظارت بر قوانین به منظور ارتقاء کیفیت خدمات حرفه اي و بررسی نحوه فعالیت اعضا و اشخاص وابسته به آنها بر  آئین نامه  انضباطی و اساسنامه.
 • براساس مقررات و قوانين نظارتي و به منظور ارتقاي کيفيت خدمات حرفه‌اي اعضا،، کانون می تواند بر نحوه فعاليت اعضاء و اشخاص وابسته به آنها براساس قوانين و مقررات، اقدامات انضباطي وضع‌شده، مفاد اساسنامه و ساير قوانين نظارت داشته باشد و هم‌چنين مي‌تواند در مورد فعاليت‌ها، اموال، دارايي‌ها، دفاتر حسابداري عضو، اطلاعات لازم را درخواست کند.

ارکان کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

1. مجامع عمومی

کانون داراي دو مجمع عمومي عادي و فوق‌العاده است. مجامع عمومي کانون از اجتماع اعضاي کانون برگزار می شود.

 • وظايف مجمع عمومي عادي عبارتند از:
 • 1-استماع ، بررسي گزارش عملكرد شوراي عالي در مورد فعاليت سال گذشته و استماع گزارش بازرس.
 • 2-بررسي و تصويب عملكرد ، ترازنامه و ساير صورت‌هاي مالي دوره .
 • 3-بررسي و تصويب بودجه سالانه، برنامه هاي آتي و استراتژي هاي كلان كانون
 • 4-انتخاب بازرس و اعضاي شوراي عالي کانون .

وظايف و اختيارات مجمع عمومي فوق‌العاده

 • 1-هرگونه تغيير در مواد اساسنامه
 • 2-انحلال و ادغام با ساير مؤسسات مشابه طبق مقررات
 • 3-تعيين روش تصفية کانون در موقع انحلال و انتخاب مديران و ناظران تصفيه.
 • شورای عالی
 • اجراي وظايف مندرج در ماده7 اساسنامه وبرنامه ريزي در راستاي تحقق اهداف و نظارت بر حسن اجراي آن.
 • انتخاب، نظارت برعملکرد دبیرکل
 • گزارش دهي به هيات عالي نظارت و اجراي مصوبات آن هيات
 • تصويب آئين نامه هاي عضویت، رتبه بندی، مسئولیت مشاور درقبال بانک ومشتری،انضباطی وحق الزحمه مشاور وسایر آئين نامه هاي اداري، مالي، معاملاتي و غيره درچارچوب قوانين و مقررات.
 • انتخاب اعضاء هيات سازش و رسيدگي به تخلفات براساس ماده 31 اين اساسنامه

ارکان کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی

2. هیأت عالی نظارت

 • ماده 25:  به‌منظور حفظ منافع بانک‌ها و در جهت نظارت بر عملکرد شوراي عالي در راستاي حصول اطمينان از رعايت مقررات مربوط و کفايت نظارت حرفه‌اي و تخصصي.
 • “هيات عالي نظارت” مرکب از 7 نفر بشرح زير به انتخاب وزارت اموراقتصادی و دارایی تشکيل مي گردد.
  1. نماينده وزير امور اقتصادی و دارايي  (1 نفر)
  2. نماینده رییس کل بانک مرکزی (به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی) ( 1 نفر)
  3. نماينده بانک‌هاي تخصصي دولتي ( 1 نفر)
  4. نماينده بانکها‌ي تجاری دولتي ( 1 نفر)
  5. نماینده بانک‌هاي خصوصي  ( 2 نفر)
  6. رئیس شورای عالی

3. دبیرکل (دبیرخانه)

 • دبير کل : بالاترين مقام اجرائي ، اداري و مالي و نماينده قانوني کانون در کليه مراجع ذي‌ربط با حق ارجاع دعوي به داوري است که از طرف شوراي عالي برای مدت  سه سال از بين اعضاي شوراي عالي و يا خارج ازآن انتخاب مي شود .
 • هيأت سازش و رسيدگي به تخلفات: به منظور رسيدگي، اظهارنظر و ايجاد سازش در پرونده‌هاي اختلافات حرفه‌اي بين اعضاء و ساير اشخاص ناشي از فعاليت حرفه‌اي آنها و تخلفات حرفه‌اي اعضاي کانون و شکايت از آنها يا ساير موضوعاتي که از طرف شوراي عالي به هيأت مذکور احاله شود، تشکیل و رسيدگي مي نمايد. اعضای هیات ( 3 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل) توسط شورای عالی از بين اشخاص واجد صلاحيت‌هاي علمي و حرفه‌اي انتخاب مي‌شوند.
 • بازرس قانونی
 • هیأت سازش و رسیدگی به تخلفات

سوالات متداول

 • نحوه عضویت در کانون چگونه است؟

جهت عضویت در ابتدا درخواست خود را مطرح و مدارک شرکت، نمونه فعالیت های انجام شده را در سامانه بارگزاری و فیزیک آن را در زمان بازدید کارشناس کانون ارائه خواهید داد. بیشتر مراحل به صورت سامانه بارگزاری خواهد شد. پس از تایید مدارک و پرداخت هزینه های حق عضویت رتبه و گرایش شرکت ارائه خواهد شد. (رتبه ج-3 و گرایش خدمات، برای شرکت های تازه تاسیس خواهد بود.)

 • گرایش ها و رتبه های کانون چه تفاوتی دارند؟

رتبه کانون هر شرکت نشان از مدت زمان حضور شرکت در کانون مشاوران می باشد. (نه الزاما) شرکت  ها در سه دسته ج ، ب و الف تقسیم بندی شده و هر دسته دارای سه بخش یک و دو و سه می باشد. الزامات خاصی از طرف کانون تعریف شده تا رتبه هر شرکت ارائه شود. در بخش گرایش نیز متناسب با توانمندی هر شرکت گرایش های فعالیتی ارائه خواهد شد.  هر رتبه تعداد فعالیت و نیز حجم سرمایه گذاری طرح های قابل پذیرش برای شرکت را مشخص می کند. محدودیت تعداد و حجم سرمایه گذاری یکی از تفاوت های هر رتبه می باشد.

 • کد تاییدیه کانون چیست؟

هر طرح در صورت نیاز ارگان مربوطه که می تواند بانک، موسسات مالی و سازمان های دولتی یا خصوصی باشد، باید توسط کانون یک تاییدیه دریافت نماید. این تاییدیه تنها توسط شرکت عضو کانون قابل دریافت بوده و متناسب با حجم سرمایه گذاری خطاب به ارگان درخواست کننده طرح صادر می شود.

 • مجوزهای کانون چند ساله است؟

کانون مجوزهای خود را یکساله ارائه می نماید. در پایان هرسال شرکت موظف است اقدام به تمدید یا ارتقا مجوز خود کند.

 • آیا شرکت ها می توانند در مجامع کانون حضور داشته باشند؟

تمامی اعضای کانون در مجامع، دوره ها، رای گیری ها و تمامی تصمیمات کانون حضور داشته و می توانند نظرات خود را ارائه نمایند. همچنین عضویت در مجامع کانون هر 4 سال و با رای گیری بین شرکت های کانون انتخاب خواهد شد.

درخواست خود را جهت مشاوره ارسال کنید...

0 0 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها