پروژه‌های رادین

توسعه واحد تولید کیت تشخیص پاپیلوما انسانی (HPV)

شرکت ژیوان زیست فناوری روژه (دانش بنیان)

احداث واحد فرآوری و بسته بندی قهوه

صنایع غذایی و بسته بندی کاظمی

توسعه واحد تولید انواع خودکار و ماژیک

شرکت ایرانیان نوشت افزار آرین (سلنا)

توسعه واحد تولید واکسن و مواد بیولوژیک مورد مصرف در دامپزشکی

شرکت تحقیقات و تولید مواد بیولوژیک پسوک

احداث واحد تولید انواع کاغذ و مقوا

شرکت سپیدار سلولز کاسپین

توسعه واحد پرورش گاو شیری

جناب آقای اصغر آدینه

احداث سردخانه دو مداره بالای صفر و زیر صفر

تعاونی رضایت خودروی طراوت نوین

احداث گلخانه هیدروپونیک توت فرنگی

جناب آقای حاتمی

توسعه واحد تولید لایه های سنگین پلیمری

شرکت تولیدی و صنعتی پروزن

احداث واحد تولید پنتا اکسید وانادیوم

شرکت کشت و صنعت دام دشت (دانش بنیان)

احداث واحد تولید و پرورش قارچ خوراکی

جناب آقای حسن مهر علیزاده

توسعه واحد تولید انواع شمش فولادی

شرکت تعاونی سریر صنعت پایتخت

توسعه واحد تولید جوهر و خودکار ایرانی

شرکت ایرانیان نوشت افزار آرین (سلنا)