تحقیقات کیفی بازار

راهنمای کامل تحقیقات کیفی بازار : انواع و روش اجرا

تحقیقات کیفی به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا نیازهای مشتریان را تعیین کنند، ایده‌هایی در مورد بهبود محصول یا گسترش تنوع محصول ایجاد کنند،  کمک می کند تا بفهمند که چگونه محصول با سبک زندگی مشتریان سازگار است. این تحقیق برای مشاغل با هر اندازه و نوع مفید خواهد بود. به عنوان مثال، کارآفرینان می توانند…

تحقیقات کمی بازار

راهنمای کامل در مورد تحقیقات بازار کمی : روش‌ها و مراحل اجرا

تحقیقات کمی در کنار تحقیقات کیفی مقوله اصلی در حوزه پژوهشی است. یک جنبه فراگیر از تحقیقات بازار ، می تواند شامل هر دو روش اولیه و ثانویه استخراج داده ها باشد. گاه این بخش به جای پژوهش کیفی استفاده می شود، اما تحقیقات کمی فرآیندی متمایز است که نباید با همتای خود اشتباه گرفته…